Welkom!

Steunpunt Milieu en Gezondheid 2016 - 2020

Na drie succesvolle meetcampagnes werkt het Steunpunt Milieu en gezondheid aan een nieuwe cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma. In de loop van 2017 en 2018 werd opnieuw een meetcampagne uitgevoerd bij zeshonderd jongeren verspreid over Vlaanderen. In 2020 zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

Wat is humane biomonitoring?

Humane biomonitoring staat voor meten in de mens. Aan de hand van metingen in o.a. bloed- en urinestalen meten we welke milieuvervuilende stoffen terechtkomen in het lichaam en welke gezondheidseffecten dit veroorzaakt.

 

Advies Hoge Gezondheidsraad over blootstelling aan chemische stoffen

30/08/’19 - In een recent advies vraagt de Hoge gezondheidsraad meer aandacht voor een preventieve aanpak om blootstelling aan mutagene en hormoonverstorende stoffen te beperken. Enkele wetenschappers verbonden aan het Steunpunt werkten hieraan mee..

Studiedag 2019_4

Studiedag Complexe blootstellingen in een complexe omgeving

21/05/2019 - Bedankt aan alle sprekers en aanwezigen voor hun bijdrage aan een interessante studiedag. De presentaties vind je hier...

affiche STP MG 2006-2011

Sinds 2001 werden verschillende meetcampagnes uitgevoerd in Vlaanderen en in verschillende aandachtsgebieden. Daarbij werden drie leeftijdsgroepen onderzocht: pasgeborenen, jongeren en volwassenen/ouderen.

In de periode 2016-2020 wordt een nieuwe meetcampagne uitgevoerd bij jongeren in Vlaanderen.

Daarbij gaat o.a. aandacht naar drie actuele thema's, enerzijds de relatie tussen ruimtegebruik en gezondheid, en anderzijds de thema's ecologische voeding en een gezond binnenmilieu naar aanleiding van de toenemende maatschappelijke aandacht voor een ecologische levensstijl.

 
Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. 

De link verwijst je door naar Mailchimp waarmee we onze nieuwsbrief verzenden. Voor ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens zie disclaimer onderaan deze pagina.

UAntwerpen VITO VUB UHasselt UGent KULeuven PIH