21 september 2017 - Schrijf u in

Onderzoek milieu & gezondheid - anno 2017 - focus Vlaanderen

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is sinds 2001 in Vlaanderen actief met als opdracht om de milieugezondheidstoestand te onderzoeken en op te volgen. De impact van leefomgeving en levensstijl op de gezondheid en het vertalen van de resultaten in inzichten die bruikbaar zijn voor beleidmakers, professionals en burgers staan centraal.

Ons symposium van 21 september wil een trefpunt zijn voor onderzoekers en beleids- en andere actoren in het thema van milieu en gezondheid, in brede zin. Zowel innovatie op het vlak van data en meettechnieken als problematieken, inzichten en beleidsinterpretatie komen aan bod. Dit vanuit een interdisciplinair perspectief: de sprekers hebben een medische, epidemiologische, toxicologische en beleids- of sociaalwetenschappelijke achtergrond.

Tijdens de voormiddagsessie brengt het Steunpunt Milieu en Gezondheid verslag over haar resultaten en inzichten van de voorbije campagnes en nog geplande onderzoeken. In dit steunpunt bundelen, in opdracht van de Vlaamse overheid, alle Vlaamse universiteiten, VITO en PIH hun onderzoek rond humane biomonitoringscampagnes (HBM). Deze opvolging stelt in staat tijdstrends vast te stellen. Het onderzoeksprogramma is intussen ook geïncludeerd in een wijd vertakt Europees project.

In de namiddagsessies brengen diverse teams een selectie van andere recente onderzoeks-ontwikkelingen die relevant zijn voor beleid en interventie. Aansluitend is er ruim gelegenheid voor reflectie. In een panelgesprek introduceren diverse stakeholders kort hun visie op de meerwaarde van milieugezondheidskennis en vooral ook hun bijdrage en verwachtingen daarbij. Vervolgens komen volgende vragen aan bod:

  • Waar zitten de grote noden op het vlak van milieugezondheidskennis voor een betere bescherming van de burger?
  • Hoe nog beter de aansluiting maken met wat nodig is voor een wetenschappelijk geïnformeerd milieugezondheidsbeleid?
  • Hoe lokale en internationale aandachtspunten op het vlak van milieugezondheid in balans houden?

Doelpubliek: onderzoekers, beleidsmakers en actoren op het terrein

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Sint-Jacobstraat 2 te Antwerpen, zaal M.004

Inschrijven kan via volgende link; het inschrijvingsgeld bedraagt € 45:

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/dialoog/studiedag-steunpunt-milieu/inschrijven/

Logo symposium 21 september

Programma

9.00 Ontvangst  
9.30 Welkom G. Schoeters - VITO en UAntwerpen
9.45 Key note: Endocrine disruptors: the new brain drain? A.S. Parent -  ULg

Voorzitters sessie: V. Nelen en N. Lambrechts

10.30 Blootstelling aan hormoonverstoorders en mannelijke fertiliteit E. Den Hond - PIH
10.50 Welke factoren beïnvloeden metaalblootstelling in de Vlaamse bevolking? S. De Craemer - VUB
koffie
11.30 Neurocognitieve prestaties en blootstelling aan luchtvervuiling T. Nawrot en N. Saenen - UHasselt
11.50 Geboortegewicht en chemische stoffen tijdens de zwangerschap E. Govaerts - VITO
12.10 Sociale ongelijkheid in de HBM B. Morrens - UAntwerpen
Broodjeslunch

Voorzitters sessie: G. Schoeters en D. Coertjens

13.30 Mens en milieu een vergelijkende gevoeligheidsanalyse R. Blust - UAntwerpen
13.50 Geluid en gezondheid D. Botteldooren - UGent
14.10 Recent HBM studies carried out in Wallonia C. Pirard – ULg
14.30 Epigenetische veranderingen door omgeving L. Godderis – KULeuven
koffie
15.10 Van kennis naar beleid: interpretatie, participatie en actie K. Van Campenhout - Departement Omgeving
15.30

Debat: Perspectieven op de maatschappelijke en beleidsrelevantie van kennis

Met panelleden van organisaties, actief in de sfeer van milieu en gezondheid: 

R. Bouckaert – HSEQ Expert, Voorzitter Stuurgroep Leefmilieu VOKA

D. Kiekens – voorzitster Arbeid & Milieu

P. van den Hazel - Arts M&G, Voorzitter HEAL

D. Wildemeersch - Afdeling Preventie Agentschap Zorg en Gezondheid

Moderator I. Loots - UAntwerpen

17.00 Slotwoord

P. Cabus, Secretaris-generaal

Departement Omgeving

 

Inschrijven kan via volgende link; het inschrijvingsgeld bedraagt € 45:

https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-sociale-wetenschappen/dialoog/studiedag-steunpunt-milieu/inschrijven/

 

Meer nieuws

Veldwerk Steunpunt IV van start

02/08/'17 – Het is zover. De onderzoeken voor het vierde Steunpunt Milieu en Gezondheid zijn gestart op 31 juli 2017. Tot de zomer van 2018 vragen we aan jongeren over heel Vlaanderen om deel te nemen aan het nieuwe humane biomonitoringproject.

Steunpunt IV één jaar ver

19/6/'17 - Het vierde Steunpunt Milieu en Gezondheid is nu ruim één jaar ver. Na drie succesvolle generaties van het Steunpunt hebben de vijf Vlaamse universiteiten, VITO en PIH opnieuw de handen in elkaar geslagen. Lees hier meer over het nieuwe programma.

HBM4EU

12/6/'17 - HBM4EU is het Europese Humane biomonitoringproject. In dit project slaan 26 Europese landen, de Europese Commissie en het Europese Milieu Agentschap de handen in elkaar om een brug te vormen tussen wetenschap en beleid.

iconen onderzoeksthema's

Focus op groene ruimte en ecologische levensstijl

18/12/'16 - Welke invloed hebben groene ruimte en een ecologische levensstijl op onze gezondheid? Dat is één van de vragen die het Steunpunt Milieu en Gezondheid hoopt te beantwoorden ...