Onderzoeksresultaten

Al sinds 2002 meet het Steunpunt Milieu en Gezondheid bij grote groepen mensen in Vlaanderen de aanwezigheid van milieuvervuilende stoffen in het lichaam. Hier vind je een chronologisch overzicht van de verschillende onderzoeken die het Steunpunt de voorbije jaren heeft uitgevoerd.

 • In aandachtsgebieden 
  • Pasgeborenen
  • Jongeren
  • Volwassenen
 • Referentiebiomonitoring (heel Vlaanderen)
  • Pasgeborenen
  • Jongeren
  • Volwassenen
 • Hotspots
  • Regio Menen
  • Genk-Zuid
 • Referentiebiomonitoring (heel Vlaanderen)
  • Pasgeborenen
  • Jongeren
  • Volwassenen
 • Hotspot
  • Gentse kanaalzone
Aandachtsgebieden

Doorheen de verschillende cycli van het Steunpunt Milieu en Gezondheid werd heel wat aandacht besteed aan specifieke aandachtsgebieden of hotspots, naast de algemene Vlaamse referentiecampagnes.