Symposium Steunpunt Milieu en Gezondheid

Onderzoek milieu & gezondheid - anno 2017 - focus Vlaanderen

Op 21 september 2017 vond het symposium van het Steunpunt Milieu en Gezondheid plaats op de Universiteit Antwerpen. Onder ruime belangstelling kwamen in totaal 11 presentaties uit verschillende wetenschappelijke disciplines en een panelgesprek met diverse stakeholders aan bod.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is sinds 2001 in Vlaanderen actief met als opdracht om de milieugezondheidstoestand te onderzoeken en op te volgen. De impact van leefomgeving en levensstijl op de gezondheid en het vertalen van de resultaten in inzichten die bruikbaar zijn voor beleidmakers, professionals en burgers staan centraal.

Ons symposium van 21 september was een trefpunt voor onderzoekers en beleids- en andere actoren in het thema van milieu en gezondheid, in brede zin. Zowel innovatie op het vlak van data en meettechnieken als problematieken, inzichten en beleidsinterpretatie kwamen aan bod. Dit vanuit een interdisciplinair perspectief.

Na een verwelkoming door de coördinator van het Steunpunt, prof. dr. Greet Schoeters, gaf dr. Anne-Simonne Parent een key note over hormoonverstoring. In het tweede gedeelte van de voormiddagsessie brachten onderzoekers van het Steunpunt Milieu en Gezondheid verslag over resultaten en inzichten van de voorbije campagnes en nog geplande onderzoeken.

 

Symposium 2017

 

In de namiddagsessies verruimden we de horizon met enkele presentaties over recente onderzoeksontwikkelingen buiten het Steunpunt en een presentatie van dr. ir. Karen Van Campenhout van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid over de doorwerking van onderzoeksresultaten in beleid.

Afsluiten deden we met een panelgesprek met enkele stakeholders over de meerwaarde van milieugezondheidskennis en vooral ook hun bijdrage en verwachtingen daarbij. Volgende vragen kwamen aan bod:

  • Waar zitten de grote noden op het vlak van milieugezondheidskennis voor een betere bescherming van de burger?
  • Hoe nog beter de aansluiting maken met wat nodig is voor een wetenschappelijk geïnformeerd milieugezondheidsbeleid?
  • Hoe lokale en internationale aandachtspunten op het vlak van milieugezondheid in balans houden?

 

panel symposium 2017

 

Het slotwoord was voorbehouden aan prof. dr. Peter Cabus, secretaris-generaal van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, die zijn appreciatie voor het werk van het Steunpunt uitte en de voortrekkersrol die Vlaanderen in Europa speelt op het vlak van humane biomonitoring in de verf zette.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun bijdrage aan deze leerrijke en gezellige dag.

Hieronder vind je het programma. De presentaties staan niet langer online.

Programma

9.00 Ontvangst  
9.30 Onderzoek Milieu en Gezondheid anno 2017, focus Vlaanderen. G. Schoeters - VITO en UAntwerpen
9.45 Endocrine disrupting chemicals - the new brain drain? A.S. Parent -  ULg

Voorzitters sessie: V. Nelen en A. Colles

10.30 Blootstelling aan hormoonverstoorders en mannelijke fertiliteit E. Den Hond - PIH
10.50 Welke factoren beïnvloeden blootstelling aan polluenten in de Vlaamse bevolking? S. De Craemer - VUB
koffie
11.30 Neurocognitieve prestaties en blootstelling aan luchtvervuiling T. Nawrot en N. Saenen - UHasselt
11.50 Geboortegewicht en chemische stoffen tijden de zwangerschap E. Govaerts - VITO
12.10 Sociale ongelijkheid in de humane biomonitoring B. Morrens - UAntwerpen
Broodjeslunch

Voorzitters sessie: G. Schoeters en D. Coertjens

13.30 Mens en Milieu - een vergelijkende gevoeligheidsanalyse R. Blust - UAntwerpen
13.50 Geluid en gezondheid D. Botteldooren - UGent
14.10 Recent HBM studies carried out in Wallonia C. Pirard – ULg
14.30 Epigenetische veranderingen door omgegeving L. Godderis – KULeuven
koffie
15.10 Van kennis naar beleid - interpretatie, participatie en actie K. Van Campenhout - Departement Omgeving
15.30

Debat: Perspectieven op de maatschappelijke en beleidsrelevantie van kennis

Met panelleden van organisaties, actief in de sfeer van milieu en gezondheid: 

R. Bouckaert – HSEQ Expert, Voorzitter Stuurgroep Leefmilieu VOKA

D. Kiekens – voorzitster Arbeid & Milieu

P. van den Hazel - Arts M&G, Voorzitter HEAL

D. Wildemeersch - Afdeling Preventie Agentschap Zorg en Gezondheid

Moderator I. Loots - UAntwerpen

17.00 Slotwoord

P. Cabus, Secretaris-generaal

Departement Omgeving

 

 

 
Meer nieuws

Advies Hoge Gezondheidsraad over blootstelling aan chemische stoffen

30/08/’19 - In een recent advies vraagt de Hoge gezondheidsraad meer aandacht voor een preventieve aanpak om blootstelling aan mutagene en hormoonverstorende stoffen te beperken. Enkele wetenschappers verbonden aan het Steunpunt werkten hieraan mee..

Studiedag 2019_4

Studiedag Complexe blootstellingen in een complexe omgeving

21/05/2019 - Bedankt aan alle sprekers en aanwezigen voor hun bijdrage aan een interessante studiedag. De presentaties vind je hier...

Bloedprikken

Onderzoek Steunpunt Milieu en Gezondheid halfweg! Tijd voor een stand van zaken

11/02/2019 - De 4e onderzoekscyclus van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (2016 – 2020) is intussen meer dan halfweg. In 2018 werden de rekrutering en het...

Bloedprikken

610 jongeren uit heel Vlaanderen nemen deel

7/12/'18 - De rekrutering van de jongeren voor het onderzoek startte in het voorjaar van 2017 en is nu afgerond. Meer over het veldwerk

afbeelding3

Extra beloning voor drie deelnemers van de humane biomontoring

23/11/'18 - Vorig schooljaar namen 620 jongeren deel aan de humane biomonitoring. Naast een persoonlijke beloning, kreeg iedereen ook een lotje waarmee ze kans maakten op een cadeaubon...