Informatie voor deelnemers

Vraag & Antwoord

Wat is humane biomonitoring?

Wie komt in aanmerking voor deelname aan het onderzoek?

Kan ik me kandidaat stellen?

Wat wordt er van mij verwacht?

Wat als ik toestemming geef, maar achteraf toch liever niet meedoe?

Wat als er verhoogde waarden bij mij worden vastgesteld? 

Wat kost dit? Wat moet ik betalen?

Zijn er mogelijk risico's verbonden aan het onderzoek?

 


Wat is humane biomonitoring?

Humane biomonitoring betekent "meten in de mens". Het is een techniek die blootstelling aan milieuvervuilende stoffen en de vroegtijdige gezondheidseffecten van die stoffen meet. De metingen worden uitgevoerd het lichaam, bijvoorbeeldin bloed, urine, adem, haar, nagels, ...

Terug naar boven

 


Wie komt in aanmerking voor deelname aan het onderzoek?

Voor het nieuwe onderzoek in 2017-2018 zoekt het steunpunt Milieu en Gezondheid jongeren van 14-15 jaar oud die wonen in Vlaanderen.

Waarom jongeren? Sommige vervuilende stoffen (bijvoorbeeld PCB's en vlamvertragers) hebben de eigenschap dat ze moeilijk uit het lichaam te verwijderen zijn. Zo kan het zijn dat oudere mensen stoffen in hun lichaam hebben die ondertussen (bijna) niet meer in onze leefomgeving voorkomen. Bij jongeren is dat veel minder het geval. Zij weerspiegelen een eerder 'recente blootstelling' aan stoffen. Bovendien is hun lichaam nog in volle ontwikkeling en dus bijzonder gevoelig aan de invloeden van de leefomgeving.

Waarom jongeren van 14 en 15 jaar? Op de leeftijd van 14-15 jaar wordt via het medisch schoolonderzoek van het CLB gekeken naar de puberteitsontwikkeling bij jongeren. Aangezien verschillen in die ontwikkeling verband kunnen houden met de hoeveelheid van bepaalde stoffen in het lichaam, kiest het Steunpunt ook voor deze specifieke leeftijdsgroep.

Waarom humane biomonitoring in Vlaanderen? Deze humane biomonitoring wordt ook referentiebiomonitoring genoemd. In de periode 2007-2011 werden voor het eerst Vlaamse referentiewaarden voor blootstelling aan chemische stoffen bepaald bij pasgeborenen, jongeren en volwassenen, verspreid over heel Vlaanderen. De resultaten van dit onderzoek zijn geen streefwaarden of normen gebaseerd op gezondheidsrisico's, maar kunnen wel een vergelijkingsbasis voor specifieke aandachtsgebieden of -groepen vormen. In de periode 2012-2015 werd de campagne herhaald, eveneens bij pasgeborenen, jongeren en volwassenen. Hierdoor was het mogelijk om tijdstrends op te volgen.

In de huidige campagne wordt er gefocust op jongeren, deels om tijdstrends op te volgen, maar ook om specifieke vragen te beantwoorden rond het verband tussen omgeving en chemische stoffen in het lichaam, en om relaties te onderzoeken tussen blootstelling en gezondheid. 

Terug naar boven

 


Kan ik me kandidaat stellen?

De deelnemers in het onderzoek worden gekozen op basis van een toevalstrekking, zodanig dat we een representatieve groep van de Vlaamse jongeren van 14-15 jaar bekomen. Deelnemers worden dus uitgenodigd; je kan jezelf niet als vrijwilliger aanbieden.

Terug naar boven

 


Wat wordt er van mij verwacht?

We vragen dat je op de onderzoeksdag een bloed-, urine- en haarstaal geeft. Verder worden je bloeddruk, lengte en gewicht gemeten, en je voert een aantal testen uit (ademtest, computertest). Tot slot vragen we aan jou en je ouders om een vragenlijst in te vullen, o.a. over je hobby’s, je gezondheid, je woning, je voeding. Deze informatie hebben we nodig om de metingen in het lichaam op de correcte manier te kunnen interpreteren. 

Terug naar boven

 


Wat als ik toestemming geef, maar achteraf toch liever niet meedoe?

Je kan te allen tijde je deelname stopzetten. Je kan vragen dat alle stalen die je gegeven hebt, vernietigd worden en niet langer deel uitmaken van deze studie. De reeds verzamelde resultaten zullen wel tot de studie blijven behoren. Je kan dit schriftelijk melden. 

Terug naar boven

 


Wat als er verhoogde waarden bij mij worden vastgesteld? 

Indien er alarmerende waarden gevonden worden, zal een arts die de studie begeleidt persoonlijk met jou en je ouders contact opnemen.

Terug naar boven

 


Wat kost dit? Wat moet ik betalen?

Deelname aan de studie is voor jou volledig gratis. Geen enkel onderzoek dat in het kader van de studie zal worden uitgevoerd zal je worden aangerekend. 

Terug naar boven

 


Zijn er mogelijk risico's verbonden aan het onderzoek?

Er zijn geen risico’s verbonden aan het onderzoek. Enkel de bloedafname kan in uitzonderlijke gevallen een blauwe plek veroorzaken. 

Terug naar boven