Wat meten we?

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid meet zowel de blootstelling van de mens aan klassieke milieuvervuilende stoffen (zoals zware metalen) als nieuwe chemische stoffen die terecht komen in het leefmilieu.

Daarnaast meten we ook een hele reeks vroegtijdige gezondheidssignalen die een gevolg kunnen zijn van de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen.

Meer informatie over de verschillende metingen vind je in de factsheets.