Welkom!

Steunpunt Milieu en Gezondheid 2016 - 2020

Na drie succesvolle meetcampagnes werkt het Steunpunt Milieu en gezondheid aan een nieuwe cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma. In de loop van 2017 en 2018 werd opnieuw een meetcampagne uitgevoerd bij zeshonderd jongeren verspreid over Vlaanderen. In 2020 zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

Wat is humane biomonitoring?

Humane biomonitoring staat voor meten in de mens. Aan de hand van metingen in o.a. bloed- en urinestalen meten we welke milieuvervuilende stoffen terechtkomen in het lichaam en welke gezondheidseffecten dit veroorzaakt.

 
krant

Enquête blootstelling aan chemische stoffen

16/11/'20 - Het Europese Humane Biomonitoring Programma (HBM4EU) voert een EU-burgeronderzoek uit over de blootstelling aan chemische stoffen. Neem deel aan de korte enquête in het Nederlands via de website van HBM4EU (https://www.hbm4eu.eu/surveys/citizen-survey-nl-be/).

printscreen promofilmpje

Nieuwe resultaten Steunpunt Milieu en Gezondheid

6/02/'20 - In het bloed en de urine van Vlaamse jongeren werden lagere gehalten van verschillende milieuvervuilende stoffen gemeten dan vijf jaar geleden. Maar jongeren dragen ook sporen van nieuwe stoffen in hun lichaam, waarvan de schadelijke effecten nog niet goed gekend zijn.

affiche STP MG 2006-2011

Sinds 2001 werden verschillende meetcampagnes uitgevoerd in Vlaanderen en in verschillende aandachtsgebieden. Daarbij werden drie leeftijdsgroepen onderzocht: pasgeborenen, jongeren en volwassenen/ouderen.

In de periode 2016-2020 wordt een nieuwe meetcampagne uitgevoerd bij jongeren in Vlaanderen.

Daarbij gaat o.a. aandacht naar drie actuele thema's, enerzijds de relatie tussen ruimtegebruik en gezondheid, en anderzijds de thema's ecologische voeding en een gezond binnenmilieu naar aanleiding van de toenemende maatschappelijke aandacht voor een ecologische levensstijl.

 
Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. 

De link verwijst je door naar Mailchimp waarmee we onze nieuwsbrief verzenden. Voor ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens zie disclaimer onderaan deze pagina.

UAntwerpen VITO VUB UHasselt UGent KULeuven PIH