Aandachtsgebieden

Voor de eerste cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringprogramma (2002-2006) koos het Steunpunt acht aandachtsgebieden met een kenmerkende en verschillende milieubelasting uit:

  • Antwerpse agglomeratie 
  • Gentse agglomeratie 
  • Fruitstreek rond Sint-Truiden
  • Landelijk gebied (gebieden in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant)
  • Havens (Antwerpse haven en Gentse kanaalzone)
  • Regio Olen 
  • Albertkanaalzone (van Geel tot Beringen)
  • Verbrandingsovens (wijken rond verbrandingsovens in Gentbrugge, Harelbeke, Menen, Roeselare, Sint-Niklaas en Wilrijk) 

De resultaten toonden aan dat de impact van milieubelasting op de gezondheid verschilt naargelang het gebied waar men woont. Bovendien werd aangetoond dat ook relatief lage concentraties aan verontreinigende stoffen in het lichaam gezondheidseffecten kunnen veroorzaken en dat ook landelijke gebieden niet gespaard blijven van milieugezondheidsrisico’s.

In deze samenvatting (pdf) worden de type-gebieden met elkaar vergeleken voor de 3 doelgroepen (pasgeborenen, jongeren en volwassenen). 

Verder werd voor de deelnemers ook een brochure opgemaakt met de voornaamste bevindingen per doelgroep:

Volledige rapporten zijn op aanvraag beschikbaar:

Doorheen de verschillende cycli van het Steunpunt Milieu en Gezondheid werd heel wat aandacht besteed aan specifieke aandachtsgebieden of hotspots, naast de algemene Vlaamse referentiecampagnes.