Advies Hoge Gezondheidsraad over blootstelling aan chemische stoffen

30/08/’19 - In een recent advies van de Hoge gezondheidsraad wordt meer aandacht gevraagd voor een preventieve aanpak om blootstelling aan mutagene en hormoonverstorende stoffen te beperken. Blootstelling aan deze stoffen wordt gelinkt aan de toename van verschillende ‘beschavingsziekten’, zoals kanker, diabetes, obesitas, allergieën en vruchtbaarheidsproblemen. In het advies worden voorstellen geformuleerd voor een preventieve aanpak.

Enkele wetenschappers verbonden aan het Steunpunt Milieu en Gezondheid werkten mee aan dit advies: Nik Van Larebeke als co-voorzitter (UGent/VUB), Greet Schoeters (VITO, UA, SDU), Tim Nawrot (UHasselt) en Elly Den Hond (PIH).

Het advies kan je hier raadplegen en werd recent ook naar het Nederlands vertaald.