Voor algemene vragen:

Stuur een mailtje naar: info@milieu-en-gezondheid.be

Voor specifieke vragen:

Woordvoerder (pers)

Dr. Vera Nelen
PIH - Provinciaal Instituut voor Hygiëne
Directeur PIH
vera.nelen@provincieantwerpen.be

Coördinator Humane Biomonitoring

Prof. dr. Greet Schoeters
VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Team Milieu & Gezondheid
UA - Universiteit Antwerpen
Departement Biomedische Wetenschappen
greet.schoeters@vito.be - greet.schoeters@uantwerpen.be

Secretariaat/Administratie

An Kestens
VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Team Milieu & Gezondheid
an.kestens@vito.be

Vragen voor de opdrachtgever:

Dr. Ir. Karen Van Campenhout

Diensthoofd

Caroline Teughels

Beleidsmedewerker

Departement OMGEVING
Vlaams Planbureau voor Omgeving

milieu.gezondheid@vlaanderen.be

LNE