Faseplan voor interpretatie en beleidsvertaling

Het Faseplan

'Het faseplan' is een procedure voor de stapsgewijze en participatieve interpretatie en beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten van het Vlaamse Humanebiomonitoringsprogramma. Het faseplan heeft tot doel dialoog op te zetten tussen de wetenschappers van het Steunpunt, de opdrachtgevende Vlaamse overheid en andere betrokken of belanghebbende actoren.

Het faseplan bestaat uit vier fasen:

  • Fase 1: Bepalen van prioriteiten voor beleid
  • Fase 2: Interpretatie van de HBM-data en formuleren van beleidsacties
  • Fase 3: Uitvoering van de beleidsacties
  • Fase 4: Evaluatie van de beleidsacties

Na elke cyclus van het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma wordt een faseplan opgestart.

Faseplan 2020, na 4e cyclus Steunpunt (2016-2020)

Fase 1: prioriteiten voor beleid

In het voorjaar 2020 besliste de Stuurgroep van het Steunpunt over de prioriteiten voor beleidsvertaling, op basis van de nieuwe Vlaamse referentiewaarden (februari 2020) en eerste resultaten voor de transversale onderzoeksthema's (destijds enkel intern beschikbaar). Twee thema's werden geselecteerd waarvoor het belang van dialoog met diverse betrokken actoren en beleidsdomeinen hoog werd ingeschat:

  • Binnenmilieu en gezondheid, met aandacht voor nieuw opkomende stoffen en sociale ongelijkheid.
  • Ruimtegebruik en gezondheid, met aandacht voor sociale ongelijkheid.

Fase 2: interpretatie en beleidsvertaling

De resultaten voor beide thema's werden verder uitgewerkt door een werkgroep van het Steunpunt en besproken met diverse actoren uit beleid en middenveld tijdens twee rondetafelgesprekken:

pdf bestandVerslag Rondetafel Binnenmilieu (najaar 2020).pdf (1009 kB)

pdf bestandVerslag Rondetafel Ruimtegebruik (najaar 2020).pdf (954 kB)

Tevens werden twee Webinars georganiseerd over de onderzoeksresultaten en de conclusies van de rondetafels (januari 2021).

Faseplan 2015-2018, na 3e cyclus Steunpunt (2012-2015)

Na de 3e cyclus van het Steunpunt Milieu en Gezondheid werd een faseplan doorlopen voor de Gentse Kanaalzone en voor Vlaanderen. In een voorfase werden de meest belangwekkende resultaten uit beide meetcampagnes geselecteerd door het Steunpunt:

pdf bestandVoorfase (2015) 3e cyclus Steunpunt Milieu en Gezondheid.pdf (2.98 MB)

Faseplan Gentse Kanaalzone (2015-2016):

De dialoog in dit faseplan richtte zich vooral op de resultaten voor fijn stof, gerelateerde gezondheidseffecten en de ongerustheid daarover bij buurtbewoners. Andere aandachtspunten waren de blootstelling aan PAK's, PCB's, DDT en lindaan en de thema's geur- en geluidsoverlast en groene ruimte.

pdf bestandFaseplan Gentse kanaalzone - fase 1.pdf (796 kB)

pdf bestandFaseplan Gentse kanaalzone - fase 2.pdf (1.04 MB)

De resultaten werkten o.a. door in het Luchtkwaliteitsplan Gent van de Vlaamse- en lokale overheden.

Faseplan Vlaanderen: Hormoonverstoorders (2017-2018)

Na een participatieve multi-criteria analyse werd dit faseplan toegespitst op de hormoonverstorende stoffen en gezondheids eindpunten, met aandacht voor de Vlaamse bevoegdheden en sociale kwetsbaarheid.

pdf bestandFaseplan 2017-2018 - fase 1.pdf (1.04 MB)

pdf bestandFaseplan 2017-2018 - fase 2.pdf (743 kB)

De resultaten werkten o.a. door in het Actieplan PFAS van de Vlaamse overheid.

Contact

Vragen over het Faseplan? Contacteer:

De onderzoeksgroep CRESC van de UAntwerpen is verantwoordelijk voor de sociaal-wetenschappelijke aspecten van het onderzoek, waaronder risicocommunicatie en participatie.