Genk-Zuid

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid (2de generatie, 2007-2011) onderzocht in opdracht van de Vlaamse overheid of wonen nabij de industriezone van Genk-Zuid een invloed heeft op de gezondheid.

In deze brochure vindt u de samenvatting van de belangrijkste resultaten van dit biomonitoringsonderzoek.

Het volledige resultatenrapport is beschikbaar op aanvraag.

Doorheen de verschillende cycli van het Steunpunt Milieu en Gezondheid werd heel wat aandacht besteed aan specifieke aandachtsgebieden of hotspots, naast de algemene Vlaamse referentiecampagnes.