Gentse kanaalzone

Deze studie gebeurde naar aanleiding van de bezorgdheden van gezondheidswerkers, gemeentelijke en provinciale overheden, inwoners en Vlaamse administraties omtrent het effect van verkeer en industrie op de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied in de Gentse kanaalzone. 

Het Steunpunt wilde graag weten of de jongeren in de Gentse kanaalzone meer vervuilende stoffen in hun lichaam hebben en of er vroegtijdige gezondheidseffecten meetbaar zijn. 

Je kan de brochure (pdf) en de samenvatting van de resultaten (pdf) op de website lezen. Het volledige rapport aanvragen kan via dit aanvraagformulier

Doorheen de verschillende cycli van het Steunpunt Milieu en Gezondheid werd heel wat aandacht besteed aan specifieke aandachtsgebieden of hotspots, naast de algemene Vlaamse referentiecampagnes.