Humane biomonitoring kent een hele geschiedenis in Vlaanderen. Lees meer over humane biomonitoring en het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid meet zowel de blootstelling van de mens aan klassieke milieuvervuilende stoffen (zoals zware metalen) als nieuwe chemische stoffen die terecht komen in het leefmilieu.

Daarnaast meten we ook een hele reeks vroegtijdige gezondheidssignalen die een gevolg kunnen zijn van de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen.

In de periode 2016-2020 werd een nieuwe meetcampagne uitgevoerd bij jongeren in Vlaanderen. Daarbij ging o.a. aandacht naar drie actuele thema's: de relatie tussen ruimtegebruik en gezondheid, ecologische voeding en een gezond binnenmilieu.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid wil transparant communiceren over het onderzoek en de onderzoeksresultaten en wil een relevante betrokkenheid creëren van diverse actoren.

Voor de uitvoering van een vierde cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma (2016-2020) werd een meerjarenprogramma opgesteld door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, in overleg met het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en de minister voor Leefmilieu.

Enerzijds werd verder ingezet op de sterktes en ervaringen van de voorbije vijftien jaar. Anderzijds werden nieuwe thema’s onderzocht, zoals binnenhuismilieu, ruimtegebruik en ecologische voeding.