Overleg en Communicatie

Spelregels risicocommunicatie

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid wil transparant communiceren over het onderzoek en de onderzoeksresultaten en wil een relevante betrokkenheid creëren van diverse actoren. 

Om de kwaliteit van de communicatie en het overleg te bewaken, werden een aantal spelregels opgesteld. Daarin  bespreken we de uitgangspunten, kwaliteitseisen en aandachtspunten die we als toets gebruiken bij elke belangrijke ontwikkeling van de onderzoeksprojecten.

Lees de 'spelregels risicocommunicatie' (pdf-bestand):

pdf bestandSpelregels Risicocommunicatie (239 kB)

Rondetafelgesprekken over binnenmilieu, groene ruimte en eco-voeding (2016 en 2020)

In de vierde cyclus van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (2016-2020) werden rondetafelgesprekken georganiseerd bij aanvang (2016) en na afloop (2020) van het onderzoek.

In het najaar van 2016 werden drie rondetafelgesprekken georganiseerd over het onderzoeksplan. Telkens gericht op één van de drie centrale thema's van het meerjarenprogramma (2016-2020):

pdf bestandVerslag Rondetafel Binnenmilieu en Gezondheid (2016).pdf (2.31 MB)

pdf bestandVerslag Rondetafel Ruimtegebruik en Gezondheid (2016).pdf (996 kB)

pdf bestandVerslag Rondetafel ecologische voeding (2016).pdf (971 kB)

In het najaar van 2020 werden twee rondetafelgesprekken georganiseerd i.f.v. de interpretatie, communicatie en beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten:

pdf bestandVerslag Rondetafel Binnenmilieu (najaar 2020).pdf (1009 kB)

pdf bestandVerslag Rondetafel Ruimtegebruik (najaar 2020).pdf (954 kB)

Tevens werden twee Webinars georganiseerd over de onderzoeksresultaten in januari 2021.

Het Vlaamse Humanebiomonitoringsprogramma levert heel wat data op over de complexe relatie tussen milieu en gezondheid. Data spreken echter niet altijd voor zichzelf. Daarom werd in het kader van het Steunpunt Milieu en Gezondheid een stapsgewijze aanpak ontwikkeld ('het faseplan') om de verdere interpretatie en beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten te faciliteren. Deze vertaalslag gebeurt op een gestructureerde en participatieve manier.

Het faseplan heeft tot doel samenwerking op te zetten tussen de wetenschappers van het Steunpunt, de opdrachtgevende Vlaamse overheid en andere betrokken of belanghebbende actoren.

Het faseplan bestaat uit vier fasen:

  • Fase 1: Bepalen van prioriteiten voor beleid
  • Fase 2: Interpretatie van de HBM-data en formuleren van beleidsacties
  • Fase 3: Uitvoering van de beleidsacties
  • Fase 4: Evaluatie van de beleidsacties

Na elke cyclus van het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma wordt een faseplan opgestart.

Contact

Vragen over de strategie voor communicatie en overleg  van het Steunpunt Milieu en Gezondheid? Contacteer:

De onderzoeksgroep CRESC van de UAntwerpen is verantwoordelijk voor de sociaal-wetenschappelijke aspecten van het onderzoek, waaronder risicocommunicatie en participatie.