Steunpunt I (2002-2006)

In de eerste cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma (2002-2006) werden acht aandachtsgebieden met een verschillende milieudruk (stedelijke omgeving, fruitstreek, landelijk gebied en vier industriële regio’s) onderzocht. Daarbij werden telkens drie leeftijdsgroepen (pasgeborenen, jongeren van 14-15 jaar en volwassenen van 50-65 jaar) onderzocht. In totaal namen ongeveer 1600 deelnemers per leeftijdsgroep deel aan het onderzoek.

De resultaten toonden aan dat de impact van milieubelasting op de gezondheid verschilt naargelang het gebied waar men woont. Bovendien werd aangetoond dat ook relatief lage concentraties aan verontreinigende stoffen in het lichaam gezondheidseffecten kunnen veroorzaken en dat ook landelijke gebieden niet gespaard blijven van milieugezondheidsrisico’s.

Samenvatting

Een vergelijking tussen de verschillende gebieden en de drie leeftijdsgroepen kan je terugvinden in deze samenvatting (pdf).

Resultaten per leeftijdsgroep

  • Pasgeborenen

Een samenvatting van de resultaten van de pasgeborenencampagne vind je in de brochure voor de deelnemers (pdf). 

Wil je het volledige rapport van ons ontvangen? Gebruik het aanvraagformulier om dit rapport aan te vragen. 

  • Jongeren

Een samenvatting van de resultaten van de jongerencampagne vind je in de brochure voor de deelnemers (pdf). 

Het volledige rapport met de resultaten van de meetcampagne bij volwassenen kan je aanvragen via dit formulier

  • Volwassenen

Een samenvatting van de resultaten van de volwassenencampagne vind je in de brochure voor de deelnemers (pdf). 

Het volledige rapport met de resultaten van de meetcampagne bij volwassenen kan je aanvragen via dit formulier.