Steunpunt II (2007-2011)

De tweede cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma (2007-2011) werd anders opgevat dan de eerste.

Een eerste luik had tot doel om Vlaamse referentiewaarden te bepalen, of m.a.w. waarden voor ‘de gemiddelde Vlaming’. Deze waarden konden vervolgens de toetssteen vormen voor vergelijking met (internationale) richtlijnen, met gelijkaardige campagnes in specifieke gebieden of in het buitenland en voor het opvolgen van tijdstrends doorheen de tijd. In deze campagne werd bovendien een veel breder spectrum aan polluenten en gezondheidseffecten gemeten dan in het eerste humane-biomonitoringsprogramma. Naast de goed gekarakteriseerde vervuilende stoffen – zoals zware metalen en POP’s (Persistente Organische Polluenten) – werden ook chemische stoffen opgenomen die pas de laatste decennia in het milieu terechtkwamen en waarover soms maar weinig geweten is (bijvoorbeeld nieuwe pesticiden, weekmakers in plastic, vlamvertragers, enz.). 

In een tweede luik werd een strategie ontwikkeld om op systematische wijze aandachtsgebieden of “hotspots” te onderzoeken met biomonitoring. Uit meer dan 85 kandidaat-hotspots werden in de periode 2007-2011 uiteindelijk twee gebieden onderzocht, Genk-Zuid en regio Menen. In deze gebieden werden telkens 200 jongeren van 14-15 jaar onderzocht en de meetgegevens werden vergeleken met de Vlaamse referentiewaarden.
 

Referentiebiomonitoring Vlaanderen

De referentiebiomonitoring verzamelde gegevens over de gemiddelde inwoner van Vlaanderen. Het Steunpunt voerde hiervoor opnieuw metingen uit bij pasgeborenen, jongeren en volwassenen. 

Hotspots

  • Regio Menen

Een samenvatting van de resultaten kan je lezen in de brochure voor de deelnemers (pdf). Het volledige rapport kan je aanvragen via dit formulier

  • Genk-Zuid

Een samenvatting van de resultaten kan je lezen in de brochure voor de deelnemers (pdf). Het volledige rapport kan je aanvragen via dit formulier
 

Opvolgstudies Steunpunt I