Steunpunt IV één jaar ver

Het vierde Steunpunt Milieu en Gezondheid is nu ruim één jaar ver. Na drie succesvolle generaties van het Steunpunt hebben de vijf Vlaamse universiteiten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen (PIH) opnieuw de handen in elkaar geslagen. Het afgelopen jaar werd een gloednieuw programma in de steigers gezet.

Focus op jongeren

Een studiedesign werd uitgewerkt waarbij 600 jongeren van 14 en 15 jaar oud, verspreid over heel Vlaanderen, deel kunnen nemen aan een nieuwe humane biomonitoringscampagne die zal starten in de zomer van 2017. Jongeren zullen uitgenodigd worden via middelbare scholen, die willekeurig geselecteerd worden in de vijf Vlaamse provincies. Daarnaast zullen ook 200 jongeren worden onderzocht die als pasgeborene al eens hebben deelgenomen aan een onderzoek van het Steunpunt, en ondertussen ook de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. Op deze manier zullen we gegevens verwerven bij eenzelfde persoon over de gehaltes aan chemische stoffen in twee gevoelige periodes van het leven, met name de foetale periode en de puberteit. Meer informatie over de studieopzet volgt in een volgende nieuwsflits.

Nieuwe thema’s

Een “gezonde levensstijl” en een “gezonde leefomgeving" staan centraal in de nieuwe campagne. Vanuit die focus werden drie specifieke thema’s geselecteerd die speciale aandacht zullen krijgen: gezond wonen, ecologische voeding en groene ruimte. In 2016 werden drie rondetafelgesprekken georganiseerd door het Steunpunt om samen met betrokkenen vanuit de sectoren het onderzoeksopzet te bespreken. Welke vragen leven er rond deze thema’s? Spreken we dezelfde taal? Hoe zullen de bekomen gegevens worden doorvertaald naar gezondheid en welzijn? De rondetafelgesprekken helpen om de onderzoeksvragen te verfijnen, ze vormen een realiteitstoets voor de vragen die we aan de deelnemers willen stellen en helpen om de meest relevante biomerkers te selecteren. Ook daarover meer in een volgende nieuwsflits.

Biomerkerselectie

Ondertussen hebben we een lijst opgesteld met de chemische stoffen waarvan we de gehaltes bij de jongeren zullen meten en waarvan we de gezondheidseffecten zullen onderzoeken. De afweging om stoffen mee op te nemen in de lijst werd gebaseerd op:

  1. hun relevantie om een beter beleid te kunnen ontwikkelen via meer kennis over de blootstelling en effecten van deze stoffen;
  2. de gezondheidsschade die de stoffen kunnen veroorzaken;
  3. de mate waarin de bevolking waarschijnlijk blootgesteld is aan de stof

De lijst omvat zware metalen, gehalogeneerde stoffen, vluchtige organische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en een selectie van nieuwe stoffen die nog maar recent werden geïntroduceerd op de markt.

Europese samenwerking

We kijken ook uit naar het nieuwe Europees samenwerkingsverband ‘HBM4EU’ (www.hbm4eu.eu), waarin 26 Europese landen zullen samenwerken om gehaltes van vervuilende stoffen en hun effecten bij de Europese bevolking in kaart te brengen. Het programma is sterk beleidsgeorienteerd. De expertise die in Vlaanderen werd opgebouwd over de jaren heen zal nu een Europese dimensie krijgen waarbij verscheidene steunpuntpartners in het Europese consortium de Vlaamse aanpak zullen uitdragen. Zie ook het nieuwsartikel over HBM4EU.

Er waait een frisse wind door het nieuwe Steunpunt. Daarom is ook de website in een nieuw kleedje gestoken (www.milieu-en-gezondheid.be).

We proberen op transparante en onderhoudende wijze inzicht te verschaffen in onze activiteiten en doelstellingen.

Op 21 september dit jaar gaan we in dialoog. Als Steunpunt Milieu en Gezondheid organiseren we een studiedag in Antwerpen met aansluitend debat. Steunpuntresultaten, maar ook toekomstnoden en -perspectieven zullen aan bod komen. Noteer de datum alvast of lees hier meer

Meer nieuws
Dorpskern

Webinars over impact ruimtegebruik en binnenmilieu op gezondheid

26/02/'21 - In januari organiseerde het Steunpunt twee Webinars over nieuwe onderzoeksresultaten. Een eerste over ruimtegebruik en gezondheid en een tweede over binnenhuismilieu.

woning

Binnen & buiten – wat onze omgeving doet met onze gezondheid.

17/12/'20 - Nieuwe onderzoeksresultaten bevestigen dat het goed is voor de gezondheid om regelmatig een groene omgeving op te zoeken en om de woning goed te ventileren en verluchten.

krant

Enquête blootstelling aan chemische stoffen

16/11/'20 - Het Europese Humane Biomonitoring Programma (HBM4EU) voert een EU-burgeronderzoek uit over de blootstelling aan chemische stoffen. Neem deel aan de korte enquête in het Nederlands...

printscreen promofilmpje

Nieuwe resultaten Steunpunt Milieu en Gezondheid

6/02/'20 - In het bloed en de urine van Vlaamse jongeren werden lagere gehalten van verschillende milieuvervuilende stoffen gemeten dan vijf jaar geleden. Maar jongeren dragen ook sporen van nieuwe stoffen in hun lichaam, waarvan de schadelijke effecten nog niet goed gekend zijn.

krant

Onderzoek Steunpunt in het nieuws

07/02/'20 - De nieuwe resultaten werden goed opgepikt door de media. Er verscheen o.a een reportage in het VRT journaal en in De Standaard.