Studiedag Complexe blootstellingen in een complexe omgeving

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid en de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde danken alle sprekers en aanwezigen voor hun bijdrage aan een interessante studiedag.

Klik hieronder in het programma op de titels om de presentaties en verslagen van de parrallelsessies te downloaden.

 

Complexe blootstellingen in een complexe omgeving, een uitdaging?

Steeds meer chemische stoffen kunnen gemeten worden in onze omgeving en in ons lichaam. Steeds meer blijkt dat onze levensstijl, hoe we omgaan met onze omgeving, onze socio-economische context invloed hebben op onze blootstelling aan omgevingsgerelateerde factoren, waaronder lichaamsvreemde stoffen. Daarnaast worden we steeds meer geconfronteerd met nieuwe microverontreinigingen in bodem, water en lucht. Wat betekent dit? Hoe gaan we daar mee om als wetenschappers, als beleidsmakers en als burgers?

Samen met Nederlandse collega’s - actief op het vlak van milieu en gezondheid en vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) - organiseerde het Steunpunt Milieu en Gezondheid een studiedag met reflectie over hoe wetenschap en beleid samen deze complexe problematiek kunnen aanpakken.

Deze studiedag was een trefpunt voor onderzoekers, beleids- en andere actoren werkzaam in het brede domein van milieu en gezondheid.

 

Studiedag 2019_1

 

Opzet:

In de voormiddagsessie werden aan de hand van voorbeelden, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen, de wetenschappelijke en beleidsmatige uitdagingen geschetst. Behalve vooruitgang op vlak van technologie, toxicologie en epidemiologie ging daarbij ook aandacht naar het sociaalwetenschappelijk perspectief.

In de namiddagsessie werd via een interactieve sessie gedebateerd over de prioriteiten voor toekomstig milieu- en gezondheidsonderzoek, vanuit wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsperspectief.  De perspectieven en visies van diverse stakeholders uit Nederland en Vlaanderen zullen worden geïnventariseerd in een synthesedocument.

Programma en presentaties:

 

 

Sprekers

9.00

Ontvangst

 

9.30

Welkom en doel van de dag 

Greet Schoeters & Peter van den Hazel

Sessievoorzitter: Greet Schoeters

9.45

pdf bestandComplexe blootstellingen in Vlaanderen – visie vanuit het beleid (1.12 MB)

Karen Van Campenhout (Vlaams Planbureau van de Omgeving)

10.10

pdf bestandComplexe blootstellingen – bekommernissen vanuit verschillende maatschappelijke groepen (1.41 MB)

Peter van den Hazel & Henk Jans (Medisch milieukundigen en HEAL-netwerk)

10.30

pdf bestandSteeds meer stoffen worden gemeten (441 kB)

Michiel Bastiaensen & Adrian Covaci (Universiteit Antwerpen)

10.50

pdf bestandHet exposoom: nieuw concept, nieuw onderzoek (5.18 MB)

Tim Nawrot (Universiteit Hasselt en KUL)

Koffiepauze

Sessievoorzitter: Peter van den Hazel

11.30

pdf bestandMultipolluent analyses in functie van complexe blootstellingen (3.77 MB)

Eva Govarts (VITO) & Ilse Ottenbros  (RIVM en Universiteit Utrecht) 

11.50

pdf bestandComplexe blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en mogelijke invloed op omwonenden (3.66 MB)

Paul Scheepers (Radboud Universiteit Nijmegen)

12.10

pdf bestandPFAS en GenX-stoffen: wat betekent dat voor volksgezondheid en communicatie? (141 kB)

Judith Dijkers (GGD platform PFAS en GEn-x)

Lunch

Sessievoorzitter: Henk Jans

13.30

pdf bestandEnvironmental justice en HBM: méér dan sociale ongelijkheid in meetresultaten (1.42 MB)

Bert Morrens & Ilse Loots (Universiteit Antwerpen)

13.50

pdf bestandBiodiversiteit en gezondheid: hoe grip krijgen op de veelheid van uiteenlopende kennis ? (5.43 MB)

Hans Keune (INBO en Universiteit Antwerpen)

14.10

pdf bestandInherit your future (1.71 MB)

Ingrid Stegeman (EuroHealthNet)

14.30

pdf bestandOmgevingswet en Gezondheid (2.05 MB)

Anna F. Van Leeuwen (GGD Rotterdam-Rijnmond)

Koffiepauze

Sessievoorzitter: Ilse Loots

15.15

Interactieve parallelsessies over ‘onderzoeksnoden milieugezondheid’ bij de grote transities om naar uit te kijken

 

Deelnemers bezoeken 2 van de 4 tafels

 

15.15-15.45 Eerste ronde (30’)

15.50-16:20 Tweede ronde (30’)

 

 

docx bestandSessie 1 Stedelijk en ruimtelijk systeem.docx (17 kB) - moderator: Greet Schoeters

 

docx bestandSessie 2 Klimaat en het energie- en mobiliteitssysteem.docx (17 kB) - moderator: Henk Jans

 

docx bestandSessie 3 Circulaire economie en duurzaam materialenbeheer.docx (15 kB) - moderator: Peter van den Hazel

 

docx bestandSessie 4 Voedselsysteem en biodiversiteit.docx (18 kB) - moderator: Elly den Hond

16.30

De onderzoeksagenda voor maatschappelijke en beleidsrelevante kennis over omgevingskwaliteit & gezondheid

Verslag vanuit de parallelsessies

 

17.00

Slotwoord 

 

Kor Van Hoof, raadgever van de Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw

 

Doelpubliek: onderzoekers, medisch milieukundigen, milieugezondheidskundigen, beleidsmakers en andere actoren op het terrein van Milieu en Gezondheid

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, gebouw R (Rodestraat 14, Aula R.201).

 
Studiedag 2019_3