Medewerkers Steunpunt Milieu en Gezondheid
VITO UAntwerpen UHasselt VUB UGent KULeuven PIH

VITO

Unit Milieurisico & Gezondheid

Greet Schoeters

Greet Schoeters - Promotor / Coördinator
"Een gezond milieu is onze kans op een betere gezondheid"

Ann Colles

Ann Colles - Wetenschappelijk medewerker
"De mens als barometer van ons leefmilieu: hoe gezond zijn de keuzes die we maken?"

Eva Govarts

Eva Govarts - Wetenschappelijk medewerker
"A healthy inside starts from outside"

Nathalie Lambrechts

Nathalie Lambrechts - Wetenschappelijk medewerker
"Door de nadelige effecten van chemische stoffen in het lichaam te bestuderen, begrijpen we pas hoe groot de impact van onze omgeving op onze gezondheid is"

NoPic

Sylvie Remy - Wetenschappelijk medewerker

Veerle Verheyen

Veerle Verheyen - Wetenschappelijk medewerker
"Humane biomonitoring draagt bij aan een doelgerichte preventieve gezondheidszorg, heel boeiend om aan mee te mogen werken!"

An Kestens

An Kestens - Secretaresse
"Milieu en gezondheid, 2 topics die iedereen aanbelangen"

UAntwerpen

Faculteit Sociale Wetenschappen
Ilse Loots

Ilse Loots - Promotor
"Een op boeiende doelen gerichte interdisciplinaire wetenschappelijk samenwerking: zo lukt het écht"

Dries Coertjens

Dries Coertjens - Wetenschappelijk medewerker
"Een actieve dialoog met beleid, middenveld en onze deelnemers leidt tot onderzoek dat er toe doet!"

Bert Morrens

Bert Morrens - Wetenschappelijk medewerker
"Indicatoren en mechanismen van sociale kwetsbaarheid en ongelijkheid verdienen aandacht bij het bepalen en beheren van milieugezondheidsrisico’s"

Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Adrian Covaci

Adrian Covaci - Promotor

Greet Schoeters

Greet Schoeters - Promotor / Coördinator
"Een gezond milieu is onze kans op een betere gezondheid"

Michiel Bastiaensen NoBack

Michiel Bastiaensen - Wetenschappelijk medewerker
"Ik denk dat we door op deze manier samen te werken veel meer te weten kunnen komen over de invloed van het milieu op onze gezondheid"

UHasselt

Centrum voor Milieukunde
Tim Nawrot

Tim Nawrot - Promotor

NoPic

Michelle Plusquin - Wetenschappelijk Medewerker

Annette Vriens

Annette Vriens - Wetenschappelijk Medewerker

Centrum voor Statistiek
Liesbeth Bruckers

Liesbeth Bruckers - Promotor
"Het is een voorrecht om als statisticus aan dit maatschappelijk relevant onderzoek mee te werken"

VUB

Vakgroep Analytische, Milieu- en Geochemie
NoPic

Willy Baeyens - Promotor

Martine Leermakers

Martine Leermakers - Promotor

Kim Croes

Kim Croes - Wetenschappelijk medewerker

Sam De Craemer

Sam De Craemer - Wetenschappelijk medewerker
"Het is enorm leerrijk om te kunnen meewerken in een project dat niet alleen wetenschappelijk relevant is, maar ook een duidelijk maatschappelijk belang heeft"

Karen Goeyens

Karen Goeyens - in memoriam 2016

UGent

Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde
Stefaan De Henauw

Stefaan De Henauw - Promotor

Mia Bellemans

Mia Bellemans - Wetenschappelijk medewerker
"Gewoon Gezond Gevarieerd Genieten"

NoPic

Mieke De Maeyer - Wetenschappelijk medewerker

KULeuven

Vakgroep Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde
NoPic

Benoit Nemery De Bellevaux - Promotor

Provinciaal Intituut voor Hygiëne (PIH) - Provincie Antwerpen

Dienst Gezondheid
NoPic

Vera Nelen - Promotor / Woordvoerder

Elly Den Hond

Elly Den Hond - Medewerker / Coördinator veldwerk
"We werken aan een gezond milieu, en een goede communicatie hierover met professionals, deelnemers aan onze studies, en het algemene publiek"

Dedecker Annelies

Annelies De Decker - Medewerker / Coördinator veldwerk

 

Het Veldwerkteam:

veldwerkteam