Stuurgroep Steunpunt Milieu en Gezondheid 2016-2020

In de Stuurgroep wordt op regelmatige basis overleg gepleegd tussen de onderzoekers en het beleid. In de Stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur van het Steunpunt, het inhoudelijk bevoegde beleidsdomein voor Leefmilieu, de minister voor Leefmilieu, de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (raadgevende stem) en andere relevante beleidsniveaus (raadgevende stem).

Voorzitter

 • Kabinetsafgevaardigde van Minister van Leefmilieu

Andere stemgerechtigde leden

 • afgevaardigde(n) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (nu het Departement Omgeving) (één stem)
 • de Promotor-Coördinator (één stem)
 • de andere Promotor(en) en vertegenwoordigers van VITO en PIH die lid zijn van het dagelijks bestuur(of hun plaatsvervanger), die gezamenlijk één stem vertegenwoordigen.
 • vertegenwoordiger van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, met raadgevende stem

Andere leden

 • afgevaardigde(n) van het Steunpunt Milieu en Gezondheid
 • afgevaardigde(n) van het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • afgevaardigde(n) van het departement Onderwijs
 • afgevaardigde(n) van het departement Ruimte Vlaanderen (nu het Departement Omgeving)
 • afgevaardigde(n) van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM)
 • afgevaardigde(n) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • afgevaardigde(n) van het departement Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie (EWI)