Zonder deelnemers geen resultaten

29/03/'18 - Voor het vierde Steunpunt Milieu en Gezondheid rekruteren we momenteel 600 jongeren van 14 en 15 jaar over heel Vlaanderen in het kader van humane biomonitoring. De onderzoeken vinden plaats tussen augustus 2017 en augustus 2018. En de resultaten van het onderzoek worden verwacht in het najaar van 2019.

Op basis van de verzamelde gegevens worden er drie nieuwe milieuthema’s en hun effect op de gezondheid onderzocht: het effect van gebruik van open ruimte, van specifiek ecogedrag (biologische voeding en energiezuinig wonen) en van nieuwe chemicaliën.

Wat verwachten we van onze deelnemers?

Bij deelname aan het onderzoek vragen we aan de jongere en zijn/haar ouders om vragenlijsten in te vullen. Verder verzamelen we een bloed-, urine- en haarstaal van de jongere, en meten we hun bloeddruk, pols, lengte, gewicht en buikomtrek. Ook vragen we hen om uit te ademen in een toestelletje dat de ontstekingsgraad in hun longen meet. Verder doen ze computertests om hun reactiesnelheid en geheugen te kunnen inschatten. Hiervoor krijgen de jongeren 20€, wat een grote motivatie is voor hen.

Er zijn ook nog enkele optionele onderdelen aan het onderzoek: het nemen van foto’s van hun woonomgeving en het meten van luchtvervuiling in de buurt van hun woning via twee experimentjes.

Twee groepen deelnemers

Een 200-tal jongeren wordt gerekruteerd op basis van een vroegere deelname aan de pasgeborenencampagne van het eerste Steunpunt Milieu en Gezondheid, waarvan we er ondertussen al 132 onderzochten. Zo verzamelen we ook gegevens over de tijd heen, wat ons veel informatie kan opleveren over de effecten van het milieu op de gezondheid op langere termijn. Deze onderzoeken verlopen via huisbezoeken of de jongeren komen langs op een onderzoekslocatie in de buurt van hun woonplaats.

Een 400-tal jongeren wordt gerekruteerd via scholen over heel Vlaanderen op een representatieve wijze. De gegevens die we bij deze jongeren verzamelen dienen tevens als referentie. Vragen zoals ‘zijn de referentiewaarden gedaald of gestegen ten opzichte van de referentiewaarden in één van de vorige Vlaamse humane biomonitoringscampagnes?’ kunnen zo beantwoord worden. Momenteel nemen er al 19 scholen deel. De scholen liggen verspreid over de 5 Vlaamse provincies in verhouding met de bevolkingsdichtheid van elke provincie: 3 scholen in West-Vlaanderen, 4 in Oost-Vlaanderen, 5 in Antwerpen, 4 in Vlaams-Brabant en 3 in Limburg. We zoeken nog één extra school in Antwerpen en één in Oost-Vlaanderen. Ondertussen werden er 244 jongeren onderzocht die gerekruteerd werden via scholen. De jongeren zijn representatief verdeeld over de 3 grote studierichtingen (ASO, TSO, BSO).

 

 

Meer nieuws
Dorpskern

Webinars over impact ruimtegebruik en binnenmilieu op gezondheid

26/02/'21 - In januari organiseerde het Steunpunt twee Webinars over nieuwe onderzoeksresultaten. Een eerste over ruimtegebruik en gezondheid en een tweede over binnenhuismilieu.

woning

Binnen & buiten – wat onze omgeving doet met onze gezondheid.

17/12/'20 - Nieuwe onderzoeksresultaten bevestigen dat het goed is voor de gezondheid om regelmatig een groene omgeving op te zoeken en om de woning goed te ventileren en verluchten.

krant

Enquête blootstelling aan chemische stoffen

16/11/'20 - Het Europese Humane Biomonitoring Programma (HBM4EU) voert een EU-burgeronderzoek uit over de blootstelling aan chemische stoffen. Neem deel aan de korte enquête in het Nederlands...

printscreen promofilmpje

Nieuwe resultaten Steunpunt Milieu en Gezondheid

6/02/'20 - In het bloed en de urine van Vlaamse jongeren werden lagere gehalten van verschillende milieuvervuilende stoffen gemeten dan vijf jaar geleden. Maar jongeren dragen ook sporen van nieuwe stoffen in hun lichaam, waarvan de schadelijke effecten nog niet goed gekend zijn.

krant

Onderzoek Steunpunt in het nieuws

07/02/'20 - De nieuwe resultaten werden goed opgepikt door de media. Er verscheen o.a een reportage in het VRT journaal en in De Standaard.

Advies Hoge Gezondheidsraad over blootstelling aan chemische stoffen

30/08/’19 - Dringend nood aan een preventieve aanpak om blootstelling aan vervuilende stoffen te beperken...

Studiedag 2019_4

Studiedag Complexe blootstellingen in een complexe omgeving

21/05/2019 - Bedankt aan alle sprekers en aanwezigen voor hun bijdrage aan een interessante studiedag. De presentaties vind je hier...

Bloedprikken

Onderzoek Steunpunt Milieu en Gezondheid halfweg! Tijd voor een stand van zaken

11/02/2019 - De 4e onderzoekscyclus van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (2016 – 2020) is intussen meer dan halfweg. In 2018 werden de rekrutering en het...

Bloedprikken

610 jongeren uit heel Vlaanderen nemen deel

7/12/'18 - De rekrutering van de jongeren voor het onderzoek startte in het voorjaar van 2017 en is nu afgerond. Meer over het veldwerk

afbeelding3

Extra beloning voor drie deelnemers van de humane biomontoring

23/11/'18 - Vorig schooljaar namen 620 jongeren deel aan de humane biomonitoring. Naast een persoonlijke beloning, kreeg iedereen ook een lotje waarmee ze kans maakten op een cadeaubon...

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk.

De link verwijst je door naar Mailchimp waarmee we onze nieuwsbrief verzenden. Voor ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens zie disclaimer onderaan deze pagina.